artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 489 z działkami 488, 1588, 1589 obr. Adamów gm. Kłomnice