artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 138 z działka nr 203 położonymi w obrębie ewidencyjnym Aleksandria II gm Konopiska