artykuł nr 1

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 27 października 2021 roku o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny: Baby, Jacków, Widzówek gm. Kruszyna