artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działki numer 46 położonej w obrębie Jamno z działkami sąsiednimi numer: 496, 497, 498 położonymi w obrębie Broniszew Nowy, gm. Mykanów