artykuł nr 1

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 385/2 z działkami sąsiednimi numer : 385/3, 4223, 377/2, 414 położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzosowa gm. Poczesna