artykuł nr 1

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Częstochowskiego znak: OS.IV.6223-4/6/06 z dnia 10.05.2021 r. udzielającej Nadleśnictwu Koniecpol pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej otworem studziennym zlokalizowanym na terenie szkółki leśnej Leśnictwa Małachów w Nakle gm. Lelów.