artykuł nr 1

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Nadleśnictwu Koniecpol pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej otworem studziennym zlokalizowanym na terenie szkółki leśnej Leśnictwa Małachów w Nakle gm. Lelów