artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 487 położonej w obrębie ewidencyjnym Jamki gm. Konopiska