artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 67 znajdującej się w gminie Koniecpol w obrębie Rudniki Kolonia z działka sąsiadującą nr 70.