artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży