artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi dla działki nr 227 z działkami sąsiednimi numer 226, 230 obręb Zbyczyce gm Lelów