artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji w działce nr 1051, w obrębie ewidencyjnym Malice gm Blachownia.