artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków letniskowych na wynajem, budowie pomostu, budowie dziesięciu miejsc postojowych, budowie budynku zaplecza technicznego, drogi wewnętrznej i infrastruktury technicznej dla funkcjonowania w/w obiektów na terenie działek o nr 183/1,184/1,189, 588/2, 589/2 w gminie Blachownia