artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Władysława Krzyżanskiego (s. Feliksa i Heleny), że została wydana decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 15.12.2021 r., nr GN.683.174.2017.JW o umorzeniu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Adamów, gmina Kłomnice, oznaczoną jako działki nr nr 1269/3, 1564/1.