artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1051S na odcinku Aleksandria - Kopalnia”, gm. Konopiska. Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki: obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska - dz. nr ewid.: 648/3 k.m.2; 648/5 k.m.2; 89/1 k.m.2; 112 k.m.2; 464/2 k.m.2; 465/1 k.m.2; 465/3 k.m.2; 465/21 k.m.2; 466/1 k.m.2; 466/2 k.m.2; 466/3 k.m.2; 467/1 k.m.2 oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska - dz. nr ewid. 648/6 k.m.2 (648/4 k.m.2). Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska - dz. nr ewid.: 648/6 k.m.2