artykuł nr 1

Zawiadomienie dot. wspólnoty gruntowej wsi Pękowiec gm. Koniecpol