artykuł nr 1

wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy