artykuł nr 1

wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do użyczenia