artykuł nr 1

Uchwała Nr 1222/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2024 roku