artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu częstochowskiego