artykuł nr 1

Uchwała Nr 1232/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie częstochowskim na kadencję w latach 2024-2027