główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieorganiczny nt. „Wykonanie uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz analiza stanu zagospodarowania nieruchomości - 4 części”

artykuł nr 2

Przebudowa ogrodzenia terenu Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni_powt

artykuł nr 3

Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dotyczącej podziału nieruchomości położonych w miejscowościach Koniecpol Stary, gm. Koniecpol oraz Wierzchowisko gm. Mykanów - 2 części

artykuł nr 4

Przebudowa ogrodzenia terenu Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni

artykuł nr 5

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową i instalacją c.o. dla budynku Placówki Zamiejscowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie zlokalizowanego w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej (powt)