główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony :"Wykonanie i dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie tablic rejestracyjnych pojazdów"

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony: ”Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gmin Powiatu Częstochowskiego - 12 części”

artykuł nr 3

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rędzinach przy ul. Miłosza 5

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Nakło w gminie Lelów”