artykuł nr 1

Obwieszczenie Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 2

Statut Powiatu Częstochowskiego - wersja pierwotna

Uchwały Rady Powiatu w Częstochowie wprowadzające zmiany w statucie
Powiatu Częstochowskiego

 

Uchwała Nr XXXIX/300/2002 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr II/15/2002 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr V/35/2003 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr XIV/112/2004 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr I/10/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr III/25/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr XXIX/246/2009 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Częstochowskiego

Uchwała Nr XIX/149/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Częstochowskiego

 

artykuł nr 3

Statut Powiatu Częstochowskiego

Statut Powiatu Częstochowskiego
wprowadzony uchwałą nr XXVIII/206/2001 Rady Powiatu w Częstochowie
z
dnia 30 sierpnia 2001 roku

(Tekst statutu ujednolicono uwzględniając zmiany wynikające z odpowiednich uchwał
Rady Powiatu w Częstochowie. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone uchwałą
Nr III/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.)