artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/295/2005RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIEZ DNIA 24 listopada 2005r.w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/308/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Częstochowie na 2006 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI/ 307/ 2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Częstochowie na 2006 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/306/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2005 rokuzmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/305/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym