artykuł nr 1

Program Ochrony Środowiska

Tytuł

Program Ochrony Środowiska

Data uchwalenia

2004-03-25

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

rada powiatu

Rodzaj dokumentu

inny

Liczba stron

106

artykuł nr 2

Plan Gospodarki Odpadami

Tytuł

Plan Gospodarki Odpadami

Data uchwalenia

2004-03-11

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

zarząd powiatu

Rodzaj dokumentu

inny

Liczba stron

97