artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”

artykuł nr 2

Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztaty szkoły specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku - 2 części

artykuł nr 3

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, zlokalizowanego w miejscowości Lelów przy ul. Szczekocińskiej 19 - wymiana oświetlenia

artykuł nr 4

Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie powiatu częstochowskiego - 2 części

artykuł nr 5

„Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego w podziale na 4 części”