artykuł nr 1

Pozwolenie na budowę - Mstów

artykuł nr 2

Pozwolenie na budowę - Polska Telefonia Cyfrowa

artykuł nr 3

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Starostwa Powiatowego w Częstochowie, w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 4

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu

artykuł nr 5

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne prowadzą punkty konsultacyjne w szkołach w ramach pilotażu.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie uruchomiła
od 5 listopada do 19 grudnia 2007 r. Punkt Konsultacyjny dla rodziców, uczniów i nauczycieli
w Gimnazjum w Poczesnej (pokój 205).
Dyżury pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: psychologa, pedagoga, logopedy odbywają się
w poniedziałki w godzinach 15-19
i środy w godzinach 13-17.

Zapraszamy!