artykuł nr 61

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu biurowego

artykuł nr 62

Pstępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW908"

artykuł nr 63

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary

artykuł nr 64

Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową rzeki Zwlecza, w miejscowości Zaróg, gmina Koniecpol

artykuł nr 65

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91"