artykuł nr 21

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prac w ramach zadania: "Projekt hydrotechniczny rewitalizacji obszaru miejskiego Blachowni ze szczególnym uwzględnieniem zalewu"

artykuł nr 22

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 190/3; 190/1; 268; 260/1; 207/20 położomych w obrębie Kolonia Poczesna gmina Poczesna

artykuł nr 23

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2017 roku.

artykuł nr 24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Osiny; Gmina Kamienica Polska

artykuł nr 25

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017