artykuł nr 31

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020

artykuł nr 32

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Rybna - DW 483 - Mykanów - DK-1(węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW 786" dla miejscowości Rybna, Kokawa Mykanów w gm. Mykanów; Rudniki, Konin II i Konin III w gm. Rędziny; Cegielnia i Wancerzów w gm. Mstów

artykuł nr 33

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami wraz z przebudową dróg gminnych ul. Prosta w Mariance Rędzińskiej i ul. Wodnica w Rudnikach w gminie Rędziny"

artykuł nr 34

Wykazy nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej

artykuł nr 35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla zbiornika wodnego Blachownia