artykuł nr 46

Ogłoszenie konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2016-2020

artykuł nr 47

Ogłoszenie konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020

artykuł nr 48

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 869 położonej w obrębie Koniecpol Stary gmina Koniecpol z działkami nr 868; 846; 870

artykuł nr 49

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Mykanów - DK1 (A1) - Borowno - Kruszyna - Widzów - DK91 -DP1025-

artykuł nr 50

Konkurs ofert na demontaż pojazdów