artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Częstochowskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za dz. nr nr 978/6, 978/7, 978/8, obręb Rudniki, gmina Rędziny

artykuł nr 2

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Częstochowskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za dz. nr nr 33/1, 60/1, obręb Zrębice I, gmina Olsztyn

artykuł nr 3

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Częstochowskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za dz. nr nr 23/2, 356/1, obręb Biskupice, gmina Olsztyn

artykuł nr 4

Decyzja - mienie gromadzkie gmina Kłomnice

artykuł nr 5

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego w m. Garnek gm. Kłomnice