artykuł nr 1

Zarządzenie nr 45/2021 Starosty Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia schematu procedury kontroli stowarzyszeń i fundacji nadzorowanych przez Starostę Częstochowskiego