artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji nr 12/2023/ZRID zmieniającej decyzję Starosty Częstochowskiego nr 6/2016/ZRID z 26 października 2016r., znak AB.7011.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Mykanów DK1(A1) - Borowno - Kruszyna - Widzów - DK91 - DP1025” (miejscowości Kruszyna, Baby, Jacków).

artykuł nr 2

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji nr 13/2023/ZRID zmieniającej decyzję Starosty Częstochowskiego nr 5/2016/ZRID z 19 października 2016r., znak AB.7011.7.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1-Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW908” etap II. Zmiana dotyczy działek o nr ewid.: 327/3 (327/5, 327/6); 340/6 (340/10, 340/11); 324/4 (324/6, 324/7); 324/1 (324/8, 324/9); 326/2 (326/4, 326/5) obręb ewid. Poczesna, jedn. ewid. Poczesna.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji nr 9/2023/ZRID zmieniającej decyzję Starosty Częstochowskiego nr 3/2016/ZRID z 15 września 2016r., znak AB.7011.5.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu DK1-Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW908” odcinek od km 0+050 do km 1+516 (Wrzosowa) - droga kategorii Z. Zmiana dotyczy działek o nr ewid.: 434/5 (434/7, 434/8) oraz 569/15 (569/17, 569/16) obręb ewid. Wrzosowa, jedn. ewid. Poczesna.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji nr 11/2023/ZRID zmieniającej decyzję Starosty Częstochowskiego nr 9/2016/ZRID z 12 grudnia 2016r., znak AB.7011.11.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna - DW483 - Mykanów - DK-1 (węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW786 - DW 908”.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji nr 10/2023/ZRID zmieniającej decyzję Starosty Częstochowskiego nr 4/2016/ZRID z 04 października 2016r., znak AB.7011.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna-Zdrowa-Kłomnice-DK-91”. Zmiana dotyczy działek o nr ewid.: 162 (162/1, 162/2) oraz 382 (382/1, 382/2) obręb ewid. Zdrowa, jedn. ewid. Kłomnice.