artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVIII/374/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 października 2006 rokuw sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2006 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV/346/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2006 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIV/338/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2006 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIV/336/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2006 rok.w sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2006 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXII/313/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 2 lutego 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2006 rok w części dotyczącej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok