artykuł nr 1

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

obrazek

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przed powodzią, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto Wydział zapewnia:
 - ciągłość pracy Służby Dyżurnej Starosty wchodzącej w skład Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- obsługę kancelaryjno-biurową Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- obsługę kancelaryjno-biurową Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
- utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
 

pok. nr 224, tel. 34 3229-150

e-mail wydziału: wsoizk@czestochowa.powiat.pl

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Anetta Ujma - Naczelnik Wydziału

 

pok. 221, tel. 34 3229-154

 

Aneta Huras-Skorupa - główny specjalista

- sprawy obywatelskie

- sprawy obronne

- wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

 

pok. 221, tel. 34 3229-151

Edyta Waryś - główny specjalista

- sprawy organizacyjne

- sprawy obronne

- bezpieczeństwo publiczne

 

pok. nr 222, tel. 34 3229-152

Andrzej Jura - inspektor

- obrona cywilna

- pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

pok. 222, tel. 34 3229- 156

Jacek Zasępa - inspektor

- zarządzanie kryzysowe

- kancelaria niejawna

 

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

ul. Sikorskiego 82/94, tel. 34 3785-100, 34 3785-101, 34 3785-102, fax. 34 3785-103

e-mail: pczk-czestochowa@katowice.uw.gov.pl, pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl

Dawid Sójka - inspektor

Sławomir Pruciak - inspektor