artykuł nr 1

Wniosek o zgodę Starosty Częstochowskiego na zbycie nieruchomości w trakcie scalania gruntów

artykuł nr 2

Wzór wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym w wyniku zakończenia postępowania scaleniowego na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice

artykuł nr 3

Zawiadomienie o terminie prowadzenia robót budowlanych związanych z gruntowną konserwacją i renowacją rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna

artykuł nr 4

Zawiadomienie o terminie pierwszego zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wstrzymaniu obrotem nieruchomościami na obiekcie scaleniowym Nakło, gmina Lelów.