artykuł nr 1

Wniosek o zgodę Starosty Częstochowskiego na zbycie nieruchomości w trakcie scalania gruntów

artykuł nr 2

Wzór wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym w wyniku zakończenia postępowania scaleniowego na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice

artykuł nr 3

Zawiadomienie o terminie zebrania informacyjnego w sprawie porównawczego szacunku gruntów obrębów ewidencyjnych Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna

artykuł nr 4

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obszaru scalenia obrębów ewidencyjnych Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów

artykuł nr 5

Zawiadomienie o terminie zebrania poświęconego opracowaniu Założeń do projektu scalenia gruntów w obrębie Paulinów gmina Lelów