artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 924/2022 ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Częstochowskiego w 2023 roku.