artykuł nr 1

Uchwała 752/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 16.02.2022 ws. powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zlecanych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa