artykuł nr 1

Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie powiatu częstochowskiego - 4 części