artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Koniecpol, gmina Koniecpol, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1966/2 o pow. 0,0593 ha.