artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2012 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2012-2026

artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2012 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na 2013 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2013 rok