artykuł nr 1

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu

artykuł nr 2

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Częstochowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

artykuł nr 3

Przetworzenie do postaci cyfrowej operatów geodezyjnych stanowiących zasób PODGiK w Częstochowie i Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu

artykuł nr 4

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 5

Opracowanie dokumentacji geodezyjno _ prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Koniecpol