artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dot. Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe_Wymiana balustrad przy schodach dwóch klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe nt. „Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Częstochowskiego, prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów oraz transport pojazdów”

obrazek
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe_Wykonanie prac konserwacyjnych...

Wykonanie prac konserwacyjnych zagospodarowania rozlewiska położonego w miejscowości Koniecpol
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe_Sporządzenie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów