artykuł nr 6

Zawiadomienie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów, żądań przed wydaniem decyzji sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Warty dla potrzeb małej elektrowni wodnej w m. Zawada

artykuł nr 7

Zawiadomienie o czynnościach w celu wznowienia znaków granicznych

artykuł nr 8

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Konin I, Konin II, Konin III, Kościelec Lotnisko, Rędziny Okupniki gm. Rędziny

artykuł nr 9

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Cisie, Gorzelnia, Wyrazów gm. Blachownia

artykuł nr 10

Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w miejscowości Jaskrów gm. Mstów oraz pobór wód podziemnych