artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy

artykuł nr 2

Kontrola projektu "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna Kontrolujący - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

artykuł nr 3

Kontrola projektu - RPO WSL 2014-2020 - id 012F/19 Powiat Częstochowski Kontrolujący - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego