artykuł nr 1

Uchwała Nr VII/68/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2007 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr VI/55/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2007 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na rok 2007