artykuł nr 1

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości wykupu przez Powiat w Częstochowie obligacji komunalnych na łączna kwotę 15 806 000 zł

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/185/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2013 rok

artykuł nr 3

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych wraz ze specyfikacją warunków przetargu