artykuł nr 1

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Łojki w gminie Blachownia