artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXVII / 206 / 2017 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 rokw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 - 2027

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr XXVII /205/2017 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2017r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII/203/2017 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 - 2027.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr XXVII/212/2017 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok